image001.jpg

Palettéria© netCaffé

image002.jpg

 

Kedves Látogatónk!

Megkülönböztetett tisztelettel köszöntjük Önt a mi kávézónkban, a Palettéria© netCaffé-ban! Üzleti kapcsolataink bővülése és a sok fontos információ, melyeket Önökkel megosztani kívánunk, nemkülönben a jogszabályi változások, Palettéria© szoftverünk 5. generációssá fejlesztése és cégünk, a PALETTÉRIA Zrt. szolgáltatási körének és csapatának növekedése szükségessé tette Portálunk teljes átalakítását. Nekiugrottunk a munkának, mely révén a közel negyed évszázados szakmai teljesítményünk legjavát kívánjuk majd megosztani Önökkel, ide értve a Palettéria© internetes cafeteria szoftver ingyenes kipróbálási lehetőségétől kezdve a legbonyolultabb cafeteria jogi szakmai kérdéseket taglaló, közel három éves szakcikk-író munkásságunk színe-javát is. A Portál átalakításán napjainkban is, folyamatosan dolgozunk és bízunk abban, hogy munkánk eredményét már a 2015-ös juttatási szezonra fölkészülés során Önök is használatba vetik. Az élet azonban ez alatt az idő alatt is folyamatosan hozza a szakmai újdonságokat, így minden cafeteriával, juttatási adójogi és munkajogi üggyel kapcsolatos kérdésük vonatkozásában változatlanul készséggel állunk rendelkezésükre, ha azt „Gondoskodom, tehát vagyok!” ~ jeligével megjelölve e-mailben eljuttatják hozzánk.
A válaszadó szakmai életrajza a HR Portálról itt: Dr. Renneczéder Éva curriculum vitae

 

CAFETERIA, VBKJ, JUTTATÁSJOGI-MUNKAJOGI KÉRDÉSE VAN?

image003.jpg

 

Figyelem! Vigyázat! A kávé után reklám következik, ha nem kíváncsi rá, lódítson egy nagyot az egérrel. Ha érdekli, mivel könnyítheti meg 2015-ben a cafeteria dolgozói nyilatkoztatást és a saját munkáját, kortyoljon egyet a kedvenc kávéjából …

5.kepes.cafeteria.jpg

referenciak.cafeteria.2014.jpg

Paletteria5 in1 _2015.jpg

http://www.paletteria.hu/attila2_elemei/image052.gif

 

… és linkeljen át a Palettéria© cafeteria célszoftverünkhöz: Paletteria cafeteria szoftverek itt. Ennyi volt a reklám össz-vissz, ugye kibírható! J

 Itt, a Palettéria© netCafféban és a FaceBook-on folyamatosan hírt adunk blogunkban a legújabb cafeteria-VBKJ juttatási elemről és eseményekről.

 rikkancs.png

Rikkancs: Több mint 100 munkáltató részvételével, kitűnő hangulatban, nagy sikerrel és magas szakmai tartalommal zajlott le a MUNKÁLTATÓI GONDOSKODÁS KONFERENCIA, 2014. szeptember 17-én. A vendégek a nagy állami ellátórendszerek helyzetére ható demográfiai és szociálpszichológiai tényezők által determinált mozgástérben leghatékonyabban alkalmazható nyugdíj-modellekről, az ezekhez fűződő adókedvezményekről, járulékkedvezményekről, az adójóváírás lehetőségéről, az intermodális munkáltatói juttatás – és cafeteria tervezésről hallgatott előadás mellett az adómentes munkáltatói lakástámogatás rendkívül bonyolult szolgáltatási rendjéről és két újonnan a piacra lépő szolgáltató tevékenységéről kaptak alapos és tartalmas tájékoztatást, amellett, hogy a szolgáltatásfinanszírozó munkáltatói egészségügyi ellátás piacvezetőjétől is izgalmas és elgondolkodtató trendeket ismerhettek meg. Az egész napos rendezvényt a vissza nem térítendő, adómentes munkáltatói támogatással kapcsolatos, öt szakértőt „ringbe küldő” munkáltatói kérdés-zápor is megválaszolásra került.

caftrend2014.1.jpg

Rikkancs: Megjelent a CafeteriaTREND Magazin legújabb száma, amelyben az önkéntes kiegészítő üzleti nyugdíjbiztosítások után járó magas, 20%-os adójóváírásról, az üzleti biztosítók által kidolgozott nyugdíjbiztosítási termékekről írtunk részletes elemzést, amelyet alább teljes terjedelemben közreadunk.

~*~

ZIHER AMI ZIHER”  ~ avagy szektor-semleges, növekvő kedvezményt nyújtó
nyugdíjbiztosítási adószabályokkal a Ratkó-boom ellen

 

Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm a Nyájas Olvasót! Mint minden esztendőben, az idén is tapasztalhatjuk, hogy augusztus utolsó harmadára megrogy a nyár: hurrikán-szerű viharokkal, széllel, villámmal rúgja be az ajtót az ősz, elsöpörve minden illúziónkat a plázsolás fenntarthatósága felől. Azonban a nyár, mint a büszke oroszlán, még föláll, meghátrálásra kényszeríti a szürke szigort és hosszú hetekre aranyló, simogató nyárutónak ad át minket. Engem azonban az ősznek az a gyakran fesztiválkisöprően durvára sikerülő entrée-ja mindig felráz és figyelmeztet: nagyon közel a szeptemberi szezonkezdet, és ami az évből még hátra van, az el fog illanni egy pillanat alatt. Így hát olyan témát választottunk legkedvesebb Főszerkesztőmmel a nyárutóra, ami már most fölkészít a 2014. év sikeres lezárást követő adóügyi teendőkre is, és aktuális is, de nem csak azért, mert nyugdíjról szól a vénasszonyok nyarának idején … :)

Az adómentes lakástámogatással kapcsolatos pozitív év eleji szabályváltozások szinte teljesen elterelték a figyelmet az egyéb juttatásokról és adókedvezményekről, olyannyira, hogy el-elhangozz itt-ott, egy-egy szakmai fórumon a „juttatás-kannibalizmus” megjelölés is, holott a cafeteria-rendszerek lényege éppen az, hogy a mindenkori Jogalkotó gazdaság-formáló célzatú közteher-kedvezményeit a bármikori, egyéni élethelyzettől és személyes preferencia-rendszertől függő juttatásválasztással optimalizálni lehet. Mivel számos nagyvállalat és a KKV szektor sok tagja is megkezdi a 2015-ös juttatási rendszere kialakítását már kora ősszel, célszerű lefújni az enyhe porfátyolt a 2014. január 1-től hatályba lépett azon közteher-kedvezményt biztosító törvényi szabályozásról, amely egy – a devizás lakáshitelezés problémáját igencsak elérő, sőt meghaladó nagyságrendű, szintén össztársadalmi súlyú - probléma- és feladatcsomag megoldását célozza, proaktív jelleggel: (a lehetőségek keretei közötti) személyes (és családi) saját előregondoskodás erősítése és támogatása közteher-kedvezménnyel, szektor-semlegesen a nyugdíjügy területén >>> már 2014. elejétől (újra) van adó-jóváírás (a for-profit szervezésű) nyugdíjbiztosításnál.

E téma nem csak azért aktuális, mert a 2015. évi rendszerek tervezésénél meg kell és lehet teremteni az egyensúlyt a választható juttatások palettájának kialakításakor az azonnali segítséget jelentő elemek (pl. Erzsébet-utalvány, adómentes lakástámogatás, stb.) és a hosszú távú biztonságot erősítő juttatások (pl. nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás, stb.) között, hanem azért is, mert a felkészült és gondoskodó HR-es, pénzügyes kollégák szakszerű felvilágosítással erősíthetik a munkavállalók tudatos pénzügyi döntéshozatalának kialakulását.

 

A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban röviden: Szja. tv.) terjedelmes módosításokkal egészült ki a 2013. évi CC. törvény által. Ez utóbbinak a 9. §-a, 2014. január 1-ei hatályba lépéssel a Szja. tv. 44/C §-ának szövegét megállapítva adja meg azt a lehetőséget, hogy 2014-től adójóváírás jár - megfelelő feltételek esetén - a for-profit biztosítók által nyújtott, meghatározott nyugdíjbiztosításokra. E szabály szerint: a nyugdíjbiztosítási szerződés magánszemély szerződőjét – legelőször a 2014. évi adóbevallásban tett nyugdíjbiztosítási nyilatkozata, munkáltató általi adó-megállapítás esetében a munkáltatónak adott nyugdíjbiztosítási nyilatkozat alapján – az összevont adóalapja adójának az adókedvezmények levonása után fennmaradó részéből 20 százalék, de legfeljebb évi 130 ezer forint adó-visszatérítés illeti meg a Magyarországon vagy más EGT-államban letelepedett biztosítóval kötött nyugdíjbiztosítási szerződésre az adóévben szerződőként befizetett összeg után. Jól látható, hogy a szabályozás indíttatása, logikája és struktúrája 100%-osan illeszkedik a már tömegek által ismert és megszokott, önkéntes pénztári saját befizetés után járó kedvezményhez, szektor-semleges szabályozást adva a for-profit (üzleti típusú) nyugdíjbiztosítás és a profit-visszaforgató, tagi tulajdonban álló, non-profit nyugdíjbiztosítás (önkéntes nyugdíjpénztárak) saját befizetési közteher-kedvezménye között. További pozitív vonásaként célszerű kiemelni a szabályozásnak azon jellemzőjét, mely a családi együtt-gondoskodást erősíti: az adó-visszatérítés a szerződő helyett kifizetőnek nem minősülő magánszemély (például családtag) által fizetett adómentes díjak után és a kifizetőnek nem minősülő más személy (például külföldi munkáltató) által fizetett a magánszemélynél adóköteles díjak után is jár.

Visszacsatolva az ismert logikához, amely az önkéntes nyugdíjpénztárnál megismerttel teszi hasonlóvá a kedvezményrendszert, arra is rá kell mutatni, hogy ugyanakkor, ha a nyugdíjbiztosítási díjfizető hazai munkáltató, vagy bármely más kifizetőnek minősülő személy, a kedvezmény nem érvényesíthető; értsd: a pénztári munkáltatói hozzájárulás után sem lehet adó-jóváírást szerezni.

Mivel az adószabályokat csak és kizárólag szigorúbban, nem pedig megengedően szabad jogértelmezni és a kedvezményeket is kizárólag kifejezett kedvezményrendelés esetén szabad alkalmazni, először is fontos tisztázni, hogy mi minősül a Szja. tv. szerint nyugdíjbiztosításnak. Íme a szabály: „Nyugdíjbiztosítás: az olyan életbiztosítás, ahol a biztosítói teljesítést a biztosított halála, vagy a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló jogszabály szerinti nyugdíjszolgáltatásra való jogosultság megszerzése, vagy az egészségi állapot legalább 40%-os mértéket elérő károsodása váltja ki, illetve ha a biztosító elérési szolgáltatása a szerződés létrejöttekor érvényes öregségi nyugdíjkorhatár biztosított általi betöltésekor válik esedékessé, feltéve, hogy a szerződés létrejöttétől a biztosító biztosítási eseményre tekintettel történő teljesítéséig (kivéve a biztosított halálát, a rokkantsági, a rehabilitációs ellátásra való jogosultság bekövetkezését, valamint ha a biztosító teljesítése nem csökkenő összegű járadékszolgáltatás és a járadékszolgáltatást a folyósítás megkezdésétől számított 10. év végéig vagy a biztosított haláláig nyújtják) legalább 10 év eltelik.”

Az Szja. tv. szerint tehát nyugdíjbiztosításnak csakis az olyan életbiztosítás minősül, amely esetében a biztosító által vállalt teljesítést (kifizetést)

– a biztosított halála, vagy

– a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló jogszabály szerinti nyugdíjszolgáltatásra való jogosultság megszerzése, vagy

– az egészségi állapot legalább 40 százalékos mértékű károsodása, vagy

– lejárati szolgáltatás esetén a szerződés létrejöttekor érvényes öregségi nyugdíjkorhatár biztosított által történő elérése

váltja ki. Nem tekinthető nyugdíjbiztosításnak az olyan biztosítás, amely nem tartalmazza mind a négy teljesítési kötelezettséget/lehetőséget, azaz biztosítási eseményt, és nem lehet nyugdíjbiztosítási nyilatkozatot adni a nyugdíjbiztosításhoz kötött kiegészítő biztosításokra befizetett biztosítási díj-összegek alapján sem. Nem szabad tehát összekevernünk ezt a nyugdíjbiztosítási szerződést mindenféle, „unit-linked”-nek nevezett, vagy egyéb megtakarításos életbiztosítással. Hogy az adott biztosítási termék az Szja. 44/c § szerinti, adójóváírásra jogosító nyugdíjbiztosítási szerződésnek minősül-e, arról minden szerződő/díjfizető kérje ki a biztosítási terméket nyújtó üzleti biztosító cégszerűen aláírt nyilatkozatát!

A közteher-kedvezmény igénybevételére jogosító nyugdíjbiztosítási nyilatkozat megtehetőségének további feltétel, hogy a szerződés létrejöttétől a biztosító teljesítéséig legalább 10 évnek kell eltelnie, kivéve,

- ha a biztosító teljesítését a biztosított halála, rokkantsági, rehabilitációs ellátásra való jogosultsága váltja ki, valamint

- ha a biztosító teljesítése nem csökkenő összegű járadékszolgáltatás, és a járadékszolgáltatást a folyósítás megkezdésétől számítva legalább a 10. év végéig, vagy a biztosított haláláig nyújtják. (Ugye, milyen plasztikusan látható a hasonlóság az önkéntes nyugdíjpénztári „kimenő pénz” szabályhoz? Passzív módon ugyan (járadékosként), de annak a bizonyos tíz évnek itt is el kell telnie.)

Mivel ennyire össze van simítva a kedvezmény az önkéntes nyugdíjpénztári adó-jóváírási kedvezménnyel, fontos pontosan látni a két féle kedvezmény illeszkedését, mely határoló vonal az optimális kedvezmény - kihasználás lehetőségének meghatározása is egyben: 2014. január 1-től az önkéntes pénztáraknál a befizetések után járó 20 %-os adó-jóváírási keret összeghatára egységesen 150 ezer forint, így - első ízben a 2014. évi adóbevallásban - a befizetésekről adott önkéntes pénztári rendelkező nyilatkozatokban a visszatérítés mértéke már nem függ attól, hogy a magánszemélyek mikor töltik be a jogszabályok alapján rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, és attól sem, hogy a befizetés melyik típusú pénztárba történt, de az emelt kereten belül változatlanok maradnak az egészségpénztárban, önsegélyező pénztárban az egyéni számlán fennálló számlakövetelésből elkülönített lekötés, valamint a prevenciós szolgáltatásra fordított összeg után járó 10 százalék többlet-visszatérítéssel kapcsolatos előírások. A Szja. tv. 44/D § (2) szerint, ha a magánszemély

-önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatban,

-nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozatban és

-nyugdíjbiztosítási nyilatkozatban is

rendelkezik az adójáról, az adóhatóság által átutalt összeg (együttesen) nem haladhatja meg a 280 ezer forintot. Ha a magánszemély adóalapja adójának az adókedvezmények levonása után fennmaradó része a nyilatkozatokban megjelölt együttes összeg teljes átutalását nem teszi lehetővé, vagy a nyilatkozatokban megjelölt együttes összeg a 280 ezer forintot meghaladja, az adóhatóság az átutalásnál a nyilatkozatokban jogszerűen megjelölt összegek arányát veszi figyelembe azzal, hogy az egyes átutalások jogcím szerinti összege ebben az esetben sem haladhatja meg az adott rendelkezési jogcímre irányadó összeghatárt.

Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárnak, a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének, valamint a biztosítónak a magánszemély számára kiadott igazoláson saját pénzforgalmi számlaszámát is fel kell tüntetnie. A nyugdíjbiztosítási díjfizetés alapján nyugdíjbiztosítási nyilatkozattal igényelhető adó-visszatérítést az adóhatóság a nyugdíjbiztosítási nyilatkozatban a magánszemély által megjelölt olyan biztosító pénzforgalmi számlájára teljesíti, amelynél (jogelődjénél) a biztosító igazolása szerint volt az adóévben nyugdíjbiztosítási szerződésre befizetés, vagy a rendelkezési jogosultságot megalapozó biztosítási szolgáltatás igénybevétele. Több biztosító esetén is csak egy biztosító jelölhető meg. Tehát az adókedvezmény nem „készpénzes” adó-visszafizetés, hanem adó-jóváírás, a kedvezményt nem kapja kézhez a magánszemély, és nem költheti el szabadon, hanem a visszajuttatott adó – hasonlóan az önkéntes nyugdíjpénztári jóváíráshoz - a biztosítói teljesítést (kifizetést) növeli.

Bár a gazdaság bővülése, a foglalkoztatás (tartós és a versenyképes gazdaságszerkezet kialakulásához kötődő) növekedése, a javuló adómorál – mindezek a bővülő közbevételek eredményezésével – javíthatják a magyarországi nyugdíjrendszer fenntarthatóságát, mindazonáltal – költségkímélő üzleti biztosítói ajánlatok piacra kerülése esetén – mindazoknak a munkavállalóknak és családtagjaiknak, akinek nettó jövedelmi helyzete ezt ma (és holnap) megengedi, célszerű a fent ismertetett, a nyugdíjbiztosításhoz járó adójóváírás megszerzése érdekében további privát nyugdíjtőkét felhalmoznia, hiszen a Ratkó-korfa bármely ágának leszakadás-mentesítő könnyítése egyszerre személyes és össztársadalmi érdek is.

Bízom abban, hogy élményekben gazdag, pihentető volt a nyaralásuk. Én most libbenek el egy csöppet … neeem! nem vénasszonyok nyara, hanem indián - nyarazni! J Remélem, hogy a feltöltődés után sokukkal találkozhatom akár személyesen is, a CafeteriaTREND Magazin érdekkörében szerveződő 2014. szeptemberi konferencián! E szép és fényes őszelőben addig is kifejezett érdeklődéssel és örömmel várom izgalmas kérdéseiket a „Gondoskodom, tehát vagyok!” jeligére, e-mailben Juttatásokban gazdag, sikeres munkát kívánok kedves Mindnyájuknak!

Dr. Renneczéder Éva ügyvéd,

cafeteria és munkajogi tanácsadó

 

 

Palettéria© netCaffé©                          A mi kávézónk!

 

Palettéria© nyilatkoztató és nyilvántartó szoftvercsalád

Palettéria©Adómentes lakástámogatási tanácsadás

Palettéria© komplex cafeteria – és juttatásjogi szaktanácsadás

Munkajogi tanácsadás

Cafeteria audit ~ közteherjog, szorzó, nyilvántartás - és szoftveraudit

Cafeteria, VBKJ alapítása, üzemeltetése

Teljes Cafeteria / VBKJ Szabályzat - és formanyomtatvány készítés, felülvizsgálat

 

garfield-coffee-words-animated.gif

 

Amiről a Palettéria© netCaffé törzsasztalánál beszélgettünk:

http://www.paletteria.hu/attila2_elemei/image066.jpg

Korábban munkáltató által adott lakáskölcsön elengedése adómentes juttatásnak számít-e?

http://www.paletteria.hu/attila2_elemei/image066.jpg

Devizás lakáshitelt kiváltó hitelt kiváltó hitel lakáscélnak minősül-e az adómentes munkáltatói lakástámogatásnál?

http://www.paletteria.hu/attila2_elemei/image066.jpg

Mindent bele! - év végi (küzdő)sportok (nem csak) Cafeteriásoknak

http://www.paletteria.hu/attila2_elemei/image066.jpg

Segítsééég: jutalmul bónusszal premizáltak!? Nem lesz gond ebből?

http://www.paletteria.hu/attila2_elemei/image067.jpg

Kit illet a szabad pénztárválasztás joga?

http://www.paletteria.hu/attila2_elemei/image066.jpg

Bambulusz monitorikusz” ~ Internetbe csomagolt számítógép, tabletPC ~ Adhatom? Nem adhatom?!

http://www.paletteria.hu/attila2_elemei/image066.jpg

Az Üdülési csekk hattyúdalának kottája

 

A legizgalmasabb juttatásokkal, cafeteriával összefüggő kérdéseket rendszeresen kivesézzük a CAFETERIATrend Magazinban, ahol állandó cafeteria jogi rovattal jelentkezünk!

Trend.jpg

http://www.cafeteriatrend.hu/index.php/

 Archívum:

Káosz lehet az utalványpiacon! A Magyar Nemzet 2011. november 24-i számában Varga István, a Magyar Posta Zrt. vezérigazgatói főtanácsadója arra figyelmeztet, hogy akár 500-600 millió forintos adóbevétel kiesést is eredményezhet, ha az Erzsébet utalvány kizárólagos forgalmazására jogosult MNÜA, azaz a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány esetleg nem lesz képes a kellő időre kiépíteni a munkavállalók étkeztetését szolgáló Erzsébet utalvány szolgáltatói, elfogadóhelyi és terjesztési hálózatát.

erzsébetutalványcafeteria2012.jpg

 

 

Rikkancs: Átadásra kerültek Az év Cafeteria rendszere 2011. díjai! Cafeteria szaktanácsadónk, Dr. Renneczéder Éva a bírálók közé kapott fölkérést, így első kézből értesült az eredményekről.

 

Nagyvállalatok /200 fő fölött/:

1. Egis Nyrt.
2. Continental Automotive Hungary Kft.,
3. Magyar Telekom 
3
. TMK-Automatika Kft.

Kisvállalatok, középvállalatok:

1. Sews-CE B. V Magyarország Fióktelepe ,
2. Mortoff Kft,
2. Agro-Lőrinc Kft.
3. GDF Suez Energia Holding Zrt.

 

Fotóriporterünk jelenti:

ÉVAP1290178.jpg

 

ÉVAP1290165.jpg

 

ÉVAP1290177.jpg

 

ÉVAP1290175.jpg

Az erős mezőnyben lezajlott szoros versenyről a http://www.cafeteriatrend.hu oldalon olvashatók a részletek!

 

 

kutyusom.png

Fotó: http://webmania.cc/

Olvasni való:

Erzsébet utalvány lesz az étkezési jegyből:

http://www.hirado.hu/Hirek/2011/11/22/12/Erzsebet_utalvany_lesz_az_etkezesi_jegybol.aspx

A közszférán kívül aligha kell valakinek az Erzsébet utalvány:

 http://www.szakszervezetek.hu/index.php/hirek/5109-a-koezszferan-kivuel-aligha-kell-barkinek-is-az-erzsebet-utalvany

Többet adózik jövőre a cafeteria – Szilágyi Katalin írása a HR Portalon:

http://www.hrportal.hu/hr/tobbet-adozik-jovore-a-cafeteria-ime-a-valtozasok-20111122.html

Korábbi hírek:

http://penzcentrum.hu/adozas/etteremben_is_hasznalhatjuk_a_szechenyi_piheno_kartyat.1028985.html 

http://www.napi.hu/ado/etkezesi_utalvannyal_kompenzalhato_a_netto_bercsokkenes.488060.html

http://hetivalasz.hu/uzlet/julius-elsejevel-indul-a-szechenyi-piheno-kartya-38106

http://hirszerzo.hu/profit/20110704_szabadsag_munkajogi_torvenycsomag

http://www.hirado.hu/Hirek/2011/06/21/16/Osztol_megszuntetnek_az_udulesi_csekk_adokedvezmenyet.aspx

 

 

Nézelődjön:

http://www.mkbszepkartya.hu/

http://www.cafeteriatrend.hu/auditnyar

http://www.cafeteriatrend.hu/index.php/archive/az_elettarsak_is_kozeli_hozzatartozok_lesznek/

http://videotar.mtv.hu/Videok/2010/12/01/08/Indul_a_Szechenyi_Piheno_Kartya.aspx

 

Minden, ami fontos a cafeteria világában!

 

http://www.paletteria.hu/attila2_elemei/image063.jpg

http://posta.hu/postapaletta

 

 

http://www.paletteria.hu/attila2_elemei/image064.jpg

http://www.mkbszepkartya.hu/

 

 

otp.szechenyi.piheno.png

Forrás: http://itthon.hu/szepkartya

Jelképesen átadták az első SZÉP-kártyát

http://hirszerzo.hu/profit/20110706_otpbank_pihenokartya

 

 

 

Hírpaletta:

 

 

A blues, ahogy még nem szólt! Presser Gábor és Karen Caroll & MGD közös koncertje

Pécsett, a Kultúra Városában, 2011. november 29-én

a Kodály Központban

lgt.png

http://www.pecsprogram.hu/program/Presser_Gabor_es_Karen_Caroll__MGD_kozos_koncertje

 

 

2011. november 21-én, Csorba Győző születése 95. évfordulóján Pécs város polgárai emlékünnepély keretében köszönthették méltó új helyén, Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont előkertjében a költő első pécsi szobrát.

CSGY szülinap 12 trend.jpg

http://www.baralib.hu/rendezvenyek/csorba-gy%C5%91z%C5%91-szoboravat%C3%B3-%C3%BCnneps%C3%A9g

 

 

http://www.paletteria.hu/attila2_elemei/image071.jpg

http://www.zsn.hu/

 

 

http://www.paletteria.hu/attila2_elemei/image041.jpg

http://www.eozinmagazin.hu/

http://www.eozinmagazin.hu/cikk/A_Kodaly_Kozpont_megosztott_elso_dijat_kapott_a_Design_Awardon

 

 

carmina.jpg

Forrás: http://www.utazzitthon.hu/carl-orff-carmina-burana-budapest.html?gclid=CI7PjKfUgKoCFZIo3wodm1Rf0Q

2011. július 22.-én a Szegedi Kortárs Balett, a Budafoki Dohnányi Zenekar és

a Budapesti Akadémiai Kórus közreműködésével mutatják be Carl Orff: Carmina Burana táncjátékot.

http://www.futas.net/hungary/Budapest/Margitsziget/margitszigeti-szabadteri-szinpad.html

 

 

2011. augusztus 14. a Pécsi Zooban az Állatkert napja

 

pécsi.zoo.png

Forrás: http://www.pecszoo.hu/

 

 

A Fishing on Orfű ~ FOO ~ alterfeszt negyedik éve. Szekeres Balázs fotóival képriport az I Love Pécs-en

http://www.ilovepecs.hu/tartalomkezelo/tartalom/foo_2011_-_kepriport

 

Foo .jpg

 

 

Szombaton elrajtolt a Senior Tájékozódási Futó Világbajnokság Pécsett, a Világörökség városában

 http://youtu.be/kv8j8_blUpQ

http://wmoc2011.hu/cikk/hosszutavu_selejtezok_es_donto_helyszinek__googlemaps

 

Senior tájfut 1.jpg

 

Senior tájfut 2.jpg

 

 

 

Palettéria© netCaffé©                                                  A mi kávézónk!

 

Kávé szabály szerint ...jpg

 

Dr. Renneczéder Éva vagyok, ügyvéd, hivatásomra nézve cafeteria juttatási jogi szaktanácsadó. Az a nagy szerencse ért, hogy a kenyérkereső munkám és a hobbim egybevág: az adójog, pénzügyi jog és munkajog közös területén kialakult választható béren kívüli juttatások ( VBKJ ) elemeit, adókedvezményes, adómentes munkáltatói juttatásokat fűzök össze Cafeteria rendszerré és az így kialakított színes juttatási paletta lehető legjobb kihasználását segítem belső képzéseken, oktatáson, személyes tanácsadáson. Az elmúlt több mint húsz esztendős juttatási jogi tanácsadói és proaktív cafeteria-szervező munkám során több tízezer magyar munkavállalóval ismertettem meg - "cafeteria terepjáróként" :) a  bányákba, gyártelepekre, műszakos atommérnökökhöz, vasúti pályamunkásokhoz, kertészekhez és tisztviselőkhöz, közalkalmazottakhoz kihelyezett előadásokon  a magán-nyugdíjpénztárak, az  önkéntes nyugdíj- és egészségpénztárak, unit-linked és kockázati biztosítások csínját-bínját, hogy hogyan lesz szabályos az összevont étkezési utalvány fölhasználása, mi a helyzet az  üdülési csekkel, hogyan hasznosíthatjuk az Internet utalványt és mire vigyázzunk a jegyesünkkel kapcsolatban az üdülési csekk igénylésénél,  miért éri meg az "élet-casco" kockázati életbiztosítás és mi a helyzet, ha zsiráfot veszünk véletlenül az egészségkártyánkkal. Ezerféle munkavállalói és szakszervezeti igény szerinti sok más béren kívüli juttatást vizsgáltunk át és szerveztünk színes juttatási palettává a vállalatok HR-es, pénzügyi vezető munkatársaival együttműködve. Így büszkélkedhetem azzal, hogy talán Magyarország egyik legszélesebb működési területű nagyvállalati juttatási jogi tanácsadója lettem. 

E honlappal, a Palettéria(c) netCaffé-val egy régi álmomat törekszem megvalósítani: a jogi szabályok dzsungelében botorkáló, a piaci verseny arénájában gladiátorharcot vívó, a mindennapi munkától stresszes szakemberek, ismeretlen ismerőseim, a honlapomra landolók részére úgy szeretném átadni a több mint húsz éves Cafeteria jogi, ügyvédi és tanári tapasztalataimat, mintha valóban egy kellemes kávézó teraszán beszélgetnénk.  Egy kávékülönlegességet szürcsölgetve, pletykázva az arra járó hölgytársak trendi (vagy "jajj neee!") rucijáról, urak esetében persze a hölgyről ..., de legalább is a jó kis verda karosszériájáról, magyarok lévén a sportról és a politikáról, érintettségünk okán a gazdaságról, és mert annyira szeretjük, a zenéről, moziról, és mert mindennapi lelki kenyerünk: a kultúráról elbeszélgetve sokkal-sokkal könnyebb, érthetőbb, emészthetőbb és így hasznosabb konzultálni a Cafeteriáról, az Szja-tv. legújabb és valószínűleg hajmeresztő változásairól, a bevallási kötelezettségről, az új unit-linked biztosításról, de akár a foglalkozás-egészségügyi ellenőrzésről is. Ezen a webhelyen, a Palettéria(c) netCaffé-ban egyszerre lesz jelen terveink szerint a híradás a Fishing on Orfű alterfesztről és az üdülési csekk címletezés változásáról, az MBT-cipő egészségpénztári elszámolhatóságáról és a Trocadero Ballet káprázatos előadásáról, a POSZT eseményeiről és a Széchenyi Pihenő Kártya elfogadóhelyi újdonságairól, vagy akár a FONYUSZI-ról, azaz a Foglalkoztatói Nyugdíjszolgáltatás Intézményéről és Kocsis Zoltán művész úr dicsérő véleményéről, mellyel a Liszt évhez is kapcsolódva a pécsi Kodály Központot illette. A hosszú-hosszú munkaévek tapasztalatai számomra egyértelművé tették, hogy kilépve a hajszoldából, felpillantva a szaksajtóról, beleszimatolva a friss kávé illatába, kis kikapcsolás és feltöltődés után ezerszer hatékonyabban lehet dolgozni.

Köszöntöm tehát Önt, kedves Vendég, a Palettéria©netCaffé-ban! Tartson 10 perc szünetet, lépjen ki a mókuskerékből, húzza magához a kedvenc kávés csészéjét, pillantson bele a színpompás élet forgatagába a mi kávézónk szecessziós ablakán keresztül, érezze a friss kávé illatát, kicsit lazítson, érezze magát nagyon jól a mi kávézónkban!

 

"Csak egy dolog van, ami erősebb a világ összes hadseregénél:
egy ötlet, aminek eljött az ideje."
Victor Hugo